hostgator coupon code 50 off

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Konkurs na domową CHOINKĘ ROKU

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Wielkie przygotowanie do szkolnej wigilii ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Wyjazd do Kielc - Noc Biologów 2018 ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Bożonarodzeniowe Jasełka ...

A A A

Celem trzyletniego procesu nauczania języka angielskiego w Katolickim Liceum, zarówno w klasie 1 LA, jak i 1 LB jest nie tylko pełne przygotowanie do części pisemnej oraz ustnej egzaminu maturalnego, lecz także otworzenie przed uczniami drzwi do osiągniecia dwóch celów nauczania języków obcych wiodących w dzisiejszym świecie.

Są nimi autentyczna motywacja związana z zaangażowaniem uczniów w realizowanie aktywności kojarzących się z życiem codziennym, oraz praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacji. Cele te stanowią wartość nadrzędną ponad pozostałe sprawności językowe.

Pragniemy je osiągać przy pomocy następujących środków:

1. ZAJĘCIA KONWERSACYJNE:

- Intensywność tego typu zajęć to jedna dodatkowa planowa godzina w tygodniu poza lekcjami standardowymi.
- Interakcja nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń oparta na modelu zajęć wykorzystujących każdorazowo profesjonalny materiał multimedialny BBC (film oraz audio), jak również tematy do dyskusji inspirujące do luźnego wyrażania swojej opinii.
- Istotna zaleta tego typu zajęć to brak ograniczeń związanych z formą tworzonych wypowiedzi, z czym mamy do czynienia w przypadku przygotowania ściśle maturalnego.
- Dodatkowo, planowane w naszej szkole zajęcia konwersacyjne pozwalają wdrażać powszedniość, a nawet potoczność używanego języka. W określonym zakresie stanowi to bardzo interesującą korzyść dla ucznia, odróżniającą zajęcia tego typu od standardowych zajęć lekcyjnych.

W ten sposób, w połączeniu z prowadzonym ze wszelką starannością nauczaniem w ramach podstawy programowej, dysponujemy środkami prowadzącymi do najlepszych efektów nauki języka obcego możliwych do osiągnięcia w warunkach szkolnych.

2. WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZĄ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ STUDENCKĄ NA ŚWIECIE:

Już w roku szkolnym 2017/18 planujemy wizytę wolontariuszy – studentów z zagranicy zrzeszonych w ramach organizacji AIESEC, prowadzących interesujące zajęcia w języku angielskim, a przede wszystkim tworzących klimat do otwartych dyskusji i codziennej komunikacji w języku obcym.

Wizyta w ramach planowanego w naszej szkole programu organizacji AIESEC pod nazwą Next Step trwa około 2 tygodnie. Podstawowym celem tego typu wizyt jest zawsze wzajemna przygoda i dzielenie się wszystkim, co składa się na nasze różnorodne kultury i osobowości.

Wszystkie zamierzone cele osiągamy wyłącznie poprzez komunikację z osobami nie znającymi języka polskiego, co gwarantuje wspaniałe wyzwanie i unikalną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych i osobowościowych. Te cechy tego typu projektów stanowią o ich niekwestionowanej wartości w procesie nauczania w dzisiejszej szkole.

3. TEATR ANGLOJĘZYCZNY W MURACH NASZEJ SZKOŁY:

Na jesieni roku szkolnego 2017/18 w murach Katolickiego Liceum oraz Katolickiego Gimnazjum zamierzamy gościć teatr anglojęzyczny z Krakowa. W jego skład wchodzą doświadczeni aktorzy, w tym native speakers, czyli rodowici użytkownicy języka angielskiego. Planowany spektakl (komedia) to niezwykła forma powiązania nauczania z emocjami, co gwarantuje efektywność w utrwalaniu struktur żywego języka.

 

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2017/2018

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Poznaj profile klas w Katolickim Licum od roku szkolengo 2017/2018

Klasa humanistyczno-prawna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Efektywny angielski

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa medyczno-przyrodnicza

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...