hostgator coupon code 50 off

Poznaj profile klas w Katolickim Liceum od roku szkolengo 2018/2019

Klasa humanistyczno-prawna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Efektywny angielski

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa medyczno-przyrodnicza

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Szkolna wycieczka do Włoch ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Pielgrzymka na Święty Krzyż ...

A A A

Celem trzyletniego procesu nauczania języka angielskiego w Katolickim Liceum, zarówno w klasie 1 LA, jak i 1 LB jest nie tylko pełne przygotowanie do części pisemnej oraz ustnej egzaminu maturalnego, lecz także otworzenie przed uczniami drzwi do osiągniecia dwóch celów nauczania języków obcych wiodących w dzisiejszym świecie.

Są nimi autentyczna motywacja związana z zaangażowaniem uczniów w realizowanie aktywności kojarzących się z życiem codziennym, oraz praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacji. Cele te stanowią wartość nadrzędną ponad pozostałe sprawności językowe.

Pragniemy je osiągać przy pomocy następujących środków:

1. ZAJĘCIA KONWERSACYJNE:

- Wzorem ubiegłego roku szkolnego planowana intensywność tego typu zajęć to jedna dodatkowa godzina w tygodniu poza lekcjami standardowymi.
- Interakcja nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń oparta na modelu zajęć wykorzystujących każdorazowo profesjonalny materiał multimedialny BBC (film oraz audio), jak również tematy do dyskusji inspirujące do luźnego wyrażania swojej opinii.
- Istotna zaleta zajęć prowadzonych według formatu przygotowanego przez Katolickie Liceum to brak ograniczeń związanych z formą tworzonych wypowiedzi, z czym mamy do czynienia w przypadku przygotowania ściśle maturalnego. Uczeń nabywa w ten sposób umiejętność swobodnego wypowiadania się.
- Dodatkowo, praktykowane w naszej szkole zajęcia konwersacyjne pozwalają wdrażać powszedniość, a nawet potoczność używanego języka. W określonym zakresie stanowi to bardzo interesującą korzyść dla ucznia, odróżniającą zajęcia tego typu od standardowych zajęć lekcyjnych.

W ten sposób, w połączeniu z prowadzonym ze wszelką starannością nauczaniem w ramach podstawy programowej, dysponujemy środkami prowadzącymi do najlepszych efektów nauki języka obcego możliwych do osiągnięcia w warunkach szkolnych.

2. WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZĄ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ STUDENCKĄ NA ŚWIECIE:

W roku szkolnym 2018/19 planujemy wizytę wolontariuszy – studentów z zagranicy zrzeszonych w ramach organizacji AIESEC, prowadzących interesujące zajęcia w języku angielskim, a przede wszystkim tworzących klimat do otwartych dyskusji i codziennej komunikacji w języku obcym.

Wizyta w ramach planowanego w naszej szkole programu organizacji AIESEC pod nazwą Next Step trwa około 2 tygodnie. Podstawowym celem tego typu wizyt jest zawsze wzajemna przygoda i dzielenie się wszystkim, co składa się na nasze różnorodne kultury i osobowości.

Wszystkie zamierzone cele osiągamy wyłącznie poprzez komunikację z osobami nie znającymi języka polskiego, co gwarantuje wspaniałe wyzwanie i unikalną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych i osobowościowych. Te cechy tego typu projektów stanowią o ich niekwestionowanej wartości w procesie nauczania w dzisiejszej szkole.

3. TEATR ANGLOJĘZYCZNY W MURACH NASZEJ SZKOŁY:

Na jesieni roku szkolnego 2017/18 w murach Katolickiego Liceum oraz Katolickiego Gimnazjum gościł teatr anglojęzyczny z Krakowa. W jego skład wchodzą doświadczeni aktorzy, w tym native speakers, czyli rodowici użytkownicy języka angielskiego. Przy najbliższej okazji chcemy powtórzyć tę bardzo udaną inicjatywę. Spektakl teatralny to niezwykle skuteczna forma powiązania nauczania z emocjami, co gwarantuje efektywność w utrwalaniu struktur żywego języka.

 


 

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2018/2019

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...