hostgator coupon code 50 off

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Konkurs na domową CHOINKĘ ROKU

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Konkurs Historyczno-Literacki "Dziękuję Ci ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Wyjazd do Kielc - Noc Biologów 2018 ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Bożonarodzeniowe Jasełka ...

A A A

Absolwent naszej szkoły powinien:

 • być człowiekiem, który rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem i stara się odkrywać Jego obecność we własnym życiu;
 • mieć poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;
 • kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;
 • umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;
 • znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski;
 • być patriotą;
 • być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
 • korzystać z nowoczesnych źródeł informacji;
 • jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie;
 • bronić swoich racji;reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi;
 • przestrzegać zasad tolerancji;
 • budować relacje interpersonalne;
 • korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu;
 • przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;
 • spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju.

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2017/2018

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Poznaj profile klas w Katolickim Licum od roku szkolengo 2017/2018

Klasa humanistyczno-prawna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Efektywny angielski

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa medyczno-przyrodnicza

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...