hostgator coupon code 50 off

 

 

Podręczniki

 

 

 

Rekrutacja - Profile klas na rok szkolny 2020/2021

KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA

KLASA LINGWISTYCZNA

KLASA MEDYCZNO-PRZYRODNICZA

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Edukacji Narodowej ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Rekrutacja - plakaty 2020/2021 ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Międzyszkolne zawody koszykówki ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Gramy dla Niepodległej ...

A A A

Absolwent naszej szkoły powinien:

 • być człowiekiem, który rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem i stara się odkrywać Jego obecność we własnym życiu;
 • mieć poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;
 • kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;
 • umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;
 • znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski;
 • być patriotą;
 • być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
 • korzystać z nowoczesnych źródeł informacji;
 • jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie;
 • bronić swoich racji;reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi;
 • przestrzegać zasad tolerancji;
 • budować relacje interpersonalne;
 • korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu;
 • przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;
 • spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju.

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...