hostgator coupon code 50 off

Sekretariat szkoły od 22 lipca do 23 sierpnia będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

Profile klas na rok szkolny 2019/20, po trzeciej klasie gimnazjum i ósmej klasie szkoły podstawowej

Klasa humanistyczno-prawna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa lingwistyczna

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Klasa medyczno-przyrodnicza

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Aktualności

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Zakończenie roku szkolnego 2019 ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Promocja szkoły w Radiu Rekord ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Egzaminy gimnazjalne naszych uczniów ...

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Wyjazd do Muzeum w Auschwitz ...

A A A

„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.”

św. Jan Paweł II

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Cesarska   
                       Godziny pracy:
                       Poniedziałek: 7.00-15.00
                       Wtorek: 7.00-15.00
                       Środa: 7.00-15.00
                       Czwartek: 7.00-15.00
                       Piątek: 7.00-15.00

 

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny to ktoś, kto nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i podpowie co można zrobić w trudnej życiowo sytuacji, jak wybrać dalszą drogę życiową, jak poradzić sobie ze stresem i zmotywuje do nauki.


Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń


Drogi Uczniu, zapraszam Cię, jeśli:

    chcesz porozmawiać,
    masz problem w kontaktach rodzinnych, z rówieśnikami bądź innymi osobami,
    jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
    chcesz pomóc swoim bliskim i nie wiesz jak to zrobić,
    masz ciekawe pomysły i chciałbyś je zrealizować,
    chcesz podzielić się swoim sukcesem.

Drogi Rodzicu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

    niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
    chcesz porozmawiać o wynikach w nauce i frekwencji Twojego dziecka,
    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
    masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
    szukasz pomocy,
    masz pomysły i chcesz się nimi podzielić.

Wspólnie pracujemy po to, aby uczeń poczuł się akceptowany i szczęśliwy!

szczesliwy

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wspólnie z młodzieżą bierzemy udział w takich ogólnopolskich programach i projektach jak:
                    
                 
    

„Znajdź właściwe rozwiązanie”
          

mgr Anna Cesarska

SDM logo

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...