MODEL ABSOLWENTA KG i KLO

 

Absolwent naszej szkoły powinien: 

 • być człowiekiem, który rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem i stara się odkrywać Jego obecność we własnym życiu;
 • mieć poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;
 • kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;
 • umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;
 • znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski;
 • być patriotą;
 • być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie;
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
 • korzystać z nowoczesnych źródeł informacji;
 • jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie;
 • bronić swoich racji;reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi;
 • przestrzegać zasad tolerancji;
 • budować relacje interpersonalne;
 • korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu;
 • przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;
 • spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju.

SDM logo

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.