A A A

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W KATOLICKIM LICEUM IM. KS. MARCINA POPIELA W OSTROWCU ŚW. OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zapoznaj się z planowanymi profilami nauczania, szczegółami dotyczącymi ubogacenia procesu dydaktycznego w poszczególnych klasach profilowanych.