A A A

W odpowiedzi na wiele pytań, które otrzymujemy drogą telefoniczną, dotyczących terminu i sposobu rekrutacji do naszych szkół katolickich, informujemy, że:

1) nabór do szkół w trybie zwyczajnym odbywa się każdego roku w terminie od 1. marca do 29. czerwca, zgodnie z regulaminem rekrutacji;

2) w trakcie trwania roku szkolnego istnieje możliwość przyjęcia ucznia do Katolickiego Gimnazjum lub Katolickiego LO. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących podjęcia nauki w naszych szkołach, prosimy zainteresowaną osobę o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły.
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna