A A A

W odpowiedzi na wiele pytań, które otrzymujemy drogą telefoniczną, dotyczących terminu i sposobu rekrutacji do naszych szkół katolickich, informujemy, że:

1) nabór do szkół w trybie zwyczajnym odbywa się w terminie od 14 maja do 20 czerwca, zgodnie z regulaminem rekrutacji;

2) w trakcie trwania roku szkolnego istnieje możliwość przyjęcia ucznia do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących podjęcia nauki w naszych szkołach, prosimy zainteresowaną osobę o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły.
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna