A A A

Celem trzyletniego procesu nauczania języka angielskiego w Katolickim Liceum, zarówno w klasie 1 LA, jak i 1 LB jest nie tylko pełne przygotowanie do części pisemnej oraz ustnej egzaminu maturalnego, lecz także otworzenie przed uczniami drzwi do osiągniecia dwóch celów nauczania języków obcych wiodących w dzisiejszym świecie.

Są nimi autentyczna motywacja związana z zaangażowaniem uczniów w realizowanie aktywności kojarzących się z życiem codziennym, oraz praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacji. Cele te stanowią wartość nadrzędną ponad pozostałe sprawności językowe.

Pragniemy je osiągać przy pomocy następujących środków:

1. ZAJĘCIA KONWERSACYJNE:

- Wzorem ubiegłego roku szkolnego planowana intensywność tego typu zajęć to jedna dodatkowa godzina w tygodniu poza lekcjami standardowymi.
- Interakcja nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń oparta na modelu zajęć wykorzystujących każdorazowo profesjonalny materiał multimedialny BBC (film oraz audio), jak również tematy do dyskusji inspirujące do luźnego wyrażania swojej opinii.
- Istotna zaleta zajęć prowadzonych według formatu przygotowanego przez Katolickie Liceum to brak ograniczeń związanych z formą tworzonych wypowiedzi, z czym mamy do czynienia w przypadku przygotowania ściśle maturalnego. Uczeń nabywa w ten sposób umiejętność swobodnego wypowiadania się.
- Dodatkowo, praktykowane w naszej szkole zajęcia konwersacyjne pozwalają wdrażać powszedniość, a nawet potoczność używanego języka. W określonym zakresie stanowi to bardzo interesującą korzyść dla ucznia, odróżniającą zajęcia tego typu od standardowych zajęć lekcyjnych.

W ten sposób, w połączeniu z prowadzonym ze wszelką starannością nauczaniem w ramach podstawy programowej, dysponujemy środkami prowadzącymi do najlepszych efektów nauki języka obcego możliwych do osiągnięcia w warunkach szkolnych.

2. WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZĄ MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ STUDENCKĄ NA ŚWIECIE:

W roku szkolnym 2018/19 planujemy wizytę wolontariuszy – studentów z zagranicy zrzeszonych w ramach organizacji AIESEC, prowadzących interesujące zajęcia w języku angielskim, a przede wszystkim tworzących klimat do otwartych dyskusji i codziennej komunikacji w języku obcym.

Wizyta w ramach planowanego w naszej szkole programu organizacji AIESEC pod nazwą Next Step trwa około 2 tygodnie. Podstawowym celem tego typu wizyt jest zawsze wzajemna przygoda i dzielenie się wszystkim, co składa się na nasze różnorodne kultury i osobowości.

Wszystkie zamierzone cele osiągamy wyłącznie poprzez komunikację z osobami nie znającymi języka polskiego, co gwarantuje wspaniałe wyzwanie i unikalną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych i osobowościowych. Te cechy tego typu projektów stanowią o ich niekwestionowanej wartości w procesie nauczania w dzisiejszej szkole.

3. TEATR ANGLOJĘZYCZNY W MURACH NASZEJ SZKOŁY:

Na jesieni roku szkolnego 2017/18 w murach Katolickiego Liceum oraz Katolickiego Gimnazjum gościł teatr anglojęzyczny z Krakowa. W jego skład wchodzą doświadczeni aktorzy, w tym native speakers, czyli rodowici użytkownicy języka angielskiego. Przy najbliższej okazji chcemy powtórzyć tę bardzo udaną inicjatywę. Spektakl teatralny to niezwykle skuteczna forma powiązania nauczania z emocjami, co gwarantuje efektywność w utrwalaniu struktur żywego języka.