A A A

W ramach trzech lat nauki w klasie humanistyczno-prawnej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018, Katolickie Liceum proponuje wprowadzenie następujących aktywności związanych z profilem klasy, służących pełnemu i profesjonalnemu, jak również interesującemu wykształceniu młodzieży realizując założenia programowe:

1. Współpraca ze środowiskiem medialnym (lokalnym i ogólnopolskim),
dzięki której uczniowie będą szlifować swoje umiejętności poprzez:

- pracę „w terenie”,
- udział w warsztatach,
- spotkania z dziennikarzami,
- wizyty w redakcjach gazet i telewizji.

Z kim będziemy współpracować?

"Gazeta Ostrowiecka"
"Wiadomości Świętokrzyskie"
"Gość Niedzielny"
"Gazeta Polska"
"Gazeta Polska Codziennie"
"Radio Kielce"
"Telewizja Republika"

2. Współpraca z uczelniami,
która pozwoli uczniom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim już na etapie nauki w liceum:

- udział w wykładach naukowych w Instytutach Historii, Dziennikarstwa, Politologii i Prawa,
- współpraca z Kołami Naukowymi uczelni.

Z kim będziemy współpracować?

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katolicki Uniwersytet Lubelski

3. Współpraca z instytucjami:

Instytut Pamięci Narodowej ("Przystanek Historia")
Urząd Wojewódzki w Kielcach
Rzecznik Praw Konsumenta
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Urząd Miasta Ostrowca Św.
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św.

4. Przedmiot uzupełniający: Historia państwa i prawa

5. Wycieczka do Wilna:

poszukiwanie polskich śladów na Litwie,
zwiedzanie Ostrej Bramy,
poznanie kultury litewskiej,
zbieranie materiału do przygotowania profesjonalnej dziennikarskiej relacji.