A A A

Klasa humanistyczna-prawna
z elementami dziennikarstwa

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub Wos.
Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański.

Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, kółko dyskusyjne na wzór debat oksfordzkich, wycieczka do Wilna polskimi śladami, uczestnictwo w rozprawach sądowych, publikacje artykułów w lokalnej prasie, warsztaty dziennikarskie, teatr anglojęzyczny.