A A A

Klasa humanistyczna-prawna
z elementami dziennikarstwa

Przedmioty rozszerzone:
1. Język polski, 2. Język angielski, 3. Historia,
drugi język do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański.

Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, kółko dyskusyjne na wzór debat oksfordzkich, uczestnictwo w rozprawach sądowych, publikacje artykułów w lokalnej prasie, warsztaty dziennikarskie.