A A A

W ramach trzech lat nauki w klasie medyczno-przyrodniczej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018, Katolickie Liceum proponuje wprowadzenie następujących aktywności związanych z profilem klasy, służących pełnemu i profesjonalnemu, jak również interesującemu wykształceniu młodzieży realizując założenia programowe:

1. Współpraca z uczelniami:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Współpraca ta pozwoli uczniom już na etapie nauki w liceum zapoznać się ze środowiskiem akademickim w ramach dziedzin nauki ściśle związanych z profilem klasy, jak również poszerzyć swe zainteresowania o inne pola wiedzy.

2. Aktywności naukowe oparte na współpracy z różnorodnymi instytucjami:

prowadzenie cyklicznych zajęć w laboratorium ostrowieckich Wodociągów - badanie czystości wód,
wyjazdy do laboratorium w Bodzentynie badającego zanieczyszczenie powietrza,
wycieczka do Banku Genów w Chęcinach,
udział w Nocy Biologów na wybranej uczelni (styczeń),

Współpraca ta stworzy uczniom warunki nabycia praktycznego kontaktu z zawodami i zagadnieniami, których teoretyczną podstawę będą poznawać w ramach nauki na profilu medyczno-przyrodniczym.

3. Prace domowe w formie doświadczeń:

Nowoczesne, zaawansowane i odkrywcze nabywanie wiedzy.