Drukuj
Kategoria: Klasa Lingwistyczna

Klasa lingwistyczna 

Przedmioty rozszerzone:

  1. Język angielski,
  2. Historia, język polski lub biologia - jeden z przedmiotów do wyboru,
  3. Język niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski - o wyborze drugiego języka zadecyduje liczba chętnych.

Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, efektywny angielski - praktyczne konwersatoria, udział w olimpiadach językowych, teatr anglojęzyczny.

Wskazane kierunki studiów po ukończeniu profilu lingwistycznego:

1) filologia angielska 2) filologia germańska 3) filologia iberyjska 4) filologia romańska 5) lingwistyka 6) amerykanistyka 7) kulturoznawstwo 8) europeistyka 9) psychologia 10) pedagogika