A A A

Klasa humanistyczno-prawna
z elementami dziennikarstwa

Przedmioty rozszerzone:
1. Język polski, 2. Język angielski, 3. Historia,
drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski.

Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, kółko dyskusyjne na wzór debat oksfordzkich, uczestnictwo w rozprawach sądowych, publikacje artykułów w lokalnej prasie, warsztaty dziennikarskie.

Wskazane kierunki studiów po ukończeniu profilu humanistyczno - prawnego:

1) filologia polska 2) prawo 3) administracja 4) psychologia 5) historia 6) socjologia 7) dziennikarstwo 8) politologia i inne nauki społeczne

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...