A A A

W piątek, 12. maja uczniowie klas drugich Katolickiego Gimnazjum uczestniczyli w spacerze przyrodniczym na terenie leśnictwa Zwierzyniec. Był to kolejny już etap realizowanego w tym roku szkolnym przez te klasy historyczno-przyrodniczego projektu edukacyjnego. Pod okiem profesjonalnego ornitologa oraz leśniczego obserwowaliśmy i fotografowaliśmy ptaki, inne elementy flory oraz fauny, jak również poznaliśmy ciekawostki dotyczące lasu i gospodarki leśnej. Spacer odbył się pod opieką wychowawcy klasy 2 Ga, p. Grzegorza Kubickiego, jak również p. Małgorzaty Słowik uczącej biologii oraz przyrody.