A A A

Jak co roku, uczniowie Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum uczcili Europejski Dzień Języków Obcych. Nasi utalentowani uczniowie nie tylko zaprezentowali przygotowany występ aktorski, ale również pochwalili się umiejętnościami wokalnymi oraz poetyckimi, a podczas specjalnego quizu z nagrodami wiedzą kulturową na temat czterech krajów, których języki poznajemy w naszej szkole.