A A A

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam jak najwięcej łask bożych.

Życzymy Wam również, byście doświadczali bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was.

 

Ks. Dyrektor Krzysztof Mikulski

Pracownicy i uczniowie Katolickiego Liceum i Katolickiego Gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim