A A A

 

Błogosławionego Nowego Roku 2018, pełnego łaski, pokoju, pomyślności w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym, zdrowia a przede wszystkim Bożego prowadzenia w każdym kolejnym dniu. Zaufania Panu w każdej sprawie i wznoszenia oczu ku górze skąd nadejdzie nam pomoc. A pomoc nasza jest u Pana. Składania na Niego wszelkich trosk i problemów pamiętając o słowach:

"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie."    1. List Piotra 5,7

 

 

Ks. Dyrektor Krzysztof Mikulski

Pracownicy i uczniowie Katolickiego Liceum i Katolickiego Gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim