A A A

W dniu 12 stycznia br. klasa I liceum przebywała w Kielcach. Celem wycieczki było zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz uczestnictwo w Nocy Biologów 2018 zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie barokowego Pałacu Biskupów Krakowskich będącego byłą rezydencją biskupów krakowskich. Jest on najlepiej zachowaną oryginalną wczesnobarokową rezydencją pałacową z 1 poł. XVII wieku w Polsce.

 


Budowla powstawała w latach 1637–1641. Wzniesiono ją na Wzgórzu Katedralnym z inicjatywy i prywatnych funduszy kanclerza wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Budowę prowadził Tomasz Poncino, a projekt został wykonany prawdopodobnie przez Giovanniego Trevano. Dekorację malarską wnętrz wykonał warsztat Tomasza Dolabelli. Plafony przedstawiały między innymi sąd nad arianami i rokowania pokojowe w okresie wojen ze Szwecją i Rosją, w których brał udział fundator. Pałac otaczał mur obronny ze strzelnicami kluczowymi i puntone. Cztery wieże pokryto blachą. W 1667 roku biskup Andrzej Trzebicki pokrył pałac dachówką. W 1816 r. Stanisław Staszic stworzył w pałacu Szkołę Akademiczno-Górniczą. Po Powstaniu styczniowym zaborcy usunęli hełmy na wieżach i figury posłów moskiewskiego i szwedzkiego na frontonie.

 


Pałac w XX wieku pełnił rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika. W latach 20. według projektu Szyszko-Bohusza zrekonstruowano barokowe hełmy na wieżach. W latach międzywojennych urząd wojewódzki. W latach 1945–1971 siedziba Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1971 r. mieści się w nim Muzeum Narodowe.

 W trakcie zwiedzania młodzież wzięła również udział w warsztatach poświęcony architekturze i sztuce okresu baroku.

 

 

 

 Kolejnym punktem wycieczki było uczestnictwo w Nocy Biologów 2018 zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

W programie imprezy znalazły się między innymi poznawanie z bliska pięknego i barwnego świata cyjanobakterii i glonów, rozwiązywanie tajemnic nanozwiązków, dowiedzenie się co to jest uzależnienie i jak radzić sobie ze stresem oraz co kryje tajemniczy świat komórek macierzystych i dlaczego woda kwitnie? W trakcie prelekcji profesorowie wyjaśniali czy antybiotyki jeszcze nas chronią i czy alergenny pyłek roślin unosi się w powietrzu. Można było również posłuchać m.in. o jadowitych owadach, laktozie, ale także o kozach, pszczołach i o aktywności antyoksydacyjnej karotenoidów.

 

 

 

Zobacz więcej zdjęćZródło: Wikipedia, UJK w Kielcach
Na podstawie otrzymanych informacji przygotował zespół redakcyjny