A A A

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do ...”. Dla autorów najlepszych listów przygotowano nagrody i dodatkowo wycieczkę do Sejmu. Szczegóły zamieszczone zostały na stronach internetowych organizatorów.