A A A

W sobotę, 3 marca 2018 r., w Sandomierzu, odbyło się spotkanie pracowników oświaty diecezji sandomierskiej. Związane ono było z obchodami jubileuszowego dwusetnego roku pracy diecezji, która została erygowana 30 czerwca 1818 r. W myśl organizatorów sobotnie zebranie służyło „kierowaniu się ku początkom, aby uświadomić sobie zbawczą obecność Boga w historii naszego Kościoła lokalnego, regionu i w życiu każdego z nas”. Był to czas, w którym pedagodzy, nauczyciele i katecheci mieli okazję do „refleksji, niezbędnej przemiany i podjęcia nowych wyzwań”.


Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Następnie uczestnicy jubileuszu wzięli udział w konferencji, która odbyła się w Domu Katolickim. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Gaś oraz ks. dr Jerzy Dąbek. Pierwszy z prelegentów jako ekspert w dziedzinie psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki zwrócił uwagę na temat wychowania w szkole – zagrożeń i wyzwań. Z kolei ks. dr Jerzy Dąbek przybliżył, w ujęciu chronologicznym, biografie i dokonania wybitnych pedagogów diecezji sandomierskiej, ukazując wzory postaw, którymi również współcześnie możemy się inspirować.

Nasze szkoły na spotkaniu reprezentowali: ks. dyrektor Michał Szawan oraz nauczyciele: Maja Bińczak, Magdalena Rafalska, Krzysztof Karaś.