A A A

 „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara i daremny byłby nasz trud”, bo dopiero ta Prawda o „Zmartwychwstałym” nadaje sens naszemu życiu. Ona pozwala nam pomimo różnych przeciwności wierzyć mocno, „że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstaniemy”.

św. Paweł


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością, naszym życiem i naszą Paschą. Niech moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, oddala wszystkie troski rodzinne, a radość rodzącego się nowego życia dodaje nam sił i motywacji na cały rok. Niech ta moc pomaga również nam w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych.
 
Niech te święta, tak przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami, a Zwycięzca Śmierci, który uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie pozbawionym miłości i wiary.


Dyrekcja,

Pracownicy i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim