A A A

Uprzejmie informujemy, że Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w kościele parafialnym w Denkowie w piątek 22 czerwca o godz. 8.00. Po Mszy Świętej odbędzie się rozdanie świadectw w szkole.