A A A

       Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, w którym to wspaniale pokazane jest dążenie do Polski i polskości. Związane jest to z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystym spotkaniu wzięli udział uczniowie  gimnazjum i liceum. Czytaniu fragmentów tekstu „Przedwiośnia” towarzyszyła wystawa dzieł pisarza oraz pozycje książkowe związane z jego postacią i twórczością. Uroczystość ubarwiona została fragmentami filmu i muzyką z ”Przedwiośnia” w reżyserii Filipa Bajona. Czytanie tej niezwykłej powieści odbyło się w atmosferze zadumy. Na nowo odżyły dyskusje o sprawach Ojczyzny.  Uroczystość była znakomitą formą uczczenia stuletniej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 Mamy nadzieję, że Narodowe Czytanie wpłynie pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych i pogłębi świadomość narodową Polaków, a naszych uczniów zachęci do czytania nie tylko fragmentów, lecz całych powieści.

 Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego