A A A

   29 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: ks. dyrektor Michał Szawan oraz nauczycielka języka polskiego - Maja Bińczak, wzięli udział w nagraniu audycji mającej na celu promocję Katolickiego Liceum Ogólnkoształcącego im. ks. Marcina Popiela. Nagranie odbyło się w siedzibie Radia „Rekord”. Podczas rozmowy z redaktor opowiadaliśmy o historii szkoły, działalności dydaktyczno-wychowawczej, akcjach i inicjatywach realizowanych w liceum, planowanych kierunkach kształcenia. Chwaliliśmy się naszymi wychowankami, tym, jaką tworzą wspaniałą, pełną życzliwości i wzajemnej akceptacji, atmosferę panującą w szkole. Przypominaliśmy nasze wspólne wycieczki, chociażby te do Włoch czy Wrocławia. Wspominaliśmy o wyposażeniu klas. Jednak przede wszystkim mówiliśmy o wartościach, o tym, że Katolickie Liceum to szkoła, w której zależy nam na każdym z Was; że liczą się dla nas katolickie, ale przecież i ogólnoludzkie wartości i postawy: godności oraz szacunku wobec bliźnich, wzajemnej akceptacji, pokory i chęci niesienia pomocy innym, wzbogacania swojego życia poprzez służbę i pomoc drugiemu człowiekowi. Bowiem u nas w szkole liczy się nie tylko wynik, liczy się CZŁOWIEK.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wsłuchania się w głos naszych przedstawicieli i zapoznania się z ofertą szkoły.
Kolejna audycja, z udziałem młodzieży z naszego liceum, już wkrótce!

M. Bińczak

 Promocja szkoły w radiu rekord