A A A

Na zajęciach z informatyki uczniowie klas pierwszych rozwiązywali zadania z wykorzystaniem wiersza poleceń. Doskonalili umiejętności w pracy z zastosowaniem komend wykorzystywanych w CMD. Wykazali się zaangażowaniem w zajęcia i sprawnie poradzili sobie z wszystkimi ćwiczeniami.

 Ćwiczenia z CMD Ćwiczenia z CMD

 Ćwiczenia z CMD Ćwiczenia z CMD

 Ćwiczenia z CMD Ćwiczenia z CMD

 Ćwiczenia z CMD Ćwiczenia z CMD