A A A

Kalendarz pracy na rok szkolny 2017/18, zawierający wykaz najważniejszych wydarzeń składających się na bogate życie pozalekcyjne szkół katolickich, znajduje się obecnie w fazie przygotowania i zostanie w najbliższym czasie opublikowany w tym miejscu...