A A A

Żywy pomnik
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela to szkoła, której tradycje sięgają 2005 roku. Powstało jako placówka działająca przy parafii św. św. Mikołaja i Rocha w Szewnie, miejscu wieloletniej duszpasterskiej posługi ks. Popiela – postaci zasłużonej dla regionu ostrowieckiego. Liceum jest żywym pomnikiem utrwalającym zasługi i pamięć o charyzmatycznym kapłanie.

Egalitaryzm
Podobnie jak ksiądz Marcin, który był kapłanem wszystkich - nikogo nie oceniał ani nie wyróżniał, tak liceum katolickie jest szkołą otwartą dla każdego, również dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Ksiądz Popiel zarażał swoim entuzjazmem ludzi o różnych poglądach, statusie społecznym czy majątkowym. Liceum katolickie pragnie kontynuować takie podejście. W czasach, gdy niektórzy podkreślają swój elitarny charakter, szkoła imienia ks. Marcina Popiela otwiera się dla wszystkich. Każdy jest u nas zauważony, doceniony, ma możliwość rozwoju. Nauka w liceum jest bezpłatna, szkoła nie pobiera czesnego.

Innowacyjność
Katolickie liceum, nawiązując do tradycji szkół tego typu, dba o zapewnienie wychowankom jak najwyższego poziomu i jak najlepszych narzędzi do pracy. W ofercie znajdują się zajęcia służące rozwojowi pasji i zainteresowań, często z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Każda z sal wyposażona jest w: tablicę interaktywną, komputer, głośniki, mikrofony. Sale przystosowane są do prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym, z bieżącą transmisją zajęć on-line. W szkole działa Internet światłowodowy. Nowością są lekcje z etyki biznesu, podczas których uczniowie uczą się savoir vivre’u. Zajęcia prowadzone są m.in. w restauracji. Młodzież może ćwiczyć zasady zachowania się w sytuacjach oficjalnych.

Coś dla ciała, coś dla ducha
Dbając o wszechstronny rozwój wychowanków, szkoła oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak: indywidualne i grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koło zdrowego żywienia, koło dyskusyjne, koło szachowe, koło teatralne, koło filmowe, szkolne koło sportowe, zajęcia na basenie. Organizowane są liczne wycieczki krajowe i zagraniczne (Włochy, Hiszpania). Młodzież odwiedza galerie, muzea, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne czy centra rozrywki (Energylandia). Tę dbałość o wszechstronny rozwój obu stref: duchowej i fizycznej widać nawet na szkolnym korytarzu, gdzie obok sfery wypoczynku i stołów do ping-ponga znajduje się minigaleria klasyki polskiego malarstwa.

Bogata oferta edukacyjna
Szkoła oferuje zajęcia na trzech profilach: humanistyczno-prawnym z elementami dziennikarstwa (rozszerzenia: j. polski, j. angielski, historia), lingwistyczno-turystycznym (rozszerzenia: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie), medyczno-przyrodniczym z elementami dietetyki (rozszerzenia: biologia, chemia, j. angielski). Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski. W ramach poszczególnych profili uczniowie mogą korzystać z zajęć doskonalących umiejętności. Biorą udział w audycjach radiowych, publikują artykuły w prasie, prowadzą wykłady na uniwersytecie trzeciego wieku, uczestniczą w konkursach nt. zdrowego żywienia, mają zajęcia z ratownikami medycznymi, uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Pomoc innym
Jednak szkoła katolicka to taka, w której szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie wartości. Tych najważniejszych, ogólnoludzkich: przyjaźni, miłości, tolerancji, otwartości, pomocy innym. Uczniowie uczą się empatii działając w szkolnym kole „Caritas”, współpracując z domami dziecka, organizując zbiórki, angażując się w pomoc przy parafiach, działając w ramach szkolnego wolontariatu. Szkoła od lat realizuje program profilaktyki nowotworowej we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym. Młodzież zaangażowana jest również w akcje krwiodawstwa. W ramach praktyk, nie tylko na profilu medycznym, planowana jest współpraca z ostrowieckim hospicjum.

Miłość bliźniego
Bowiem właśnie służba drugiemu człowiekowi jest tą wartością, którą promuje katolickie liceum. Od samego początku istnienia placówki, misja szkoły, będąca parafrazą słów o. Maksymiliana Kolbego, brzmi: „Wiedzę przekazujemy z miłością”.