RAPORTY POKONTROLNE

     Prezentujemy Państwu wyniki kontroli zewnętrznych, jakie przeprowadziły w szkołach katolickich: Najwyższa Izba Kontroli oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
   Wystąpienie pokontrolne NIK oraz raporty z ewaluacji zewnętrznej problemowej ŚKO pokazują jakość kształcenia i wychowywania  młodzieży oraz są odzwierciedleniem codziennej pracy naszych szkół katolickich.

 

Wystąpienie pokontrolne NIK

Raport z ewaluacji w KG

Raport z ewaluacji w KLO

SDM logo

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.